Cele "Mały Europejczyk"

bawiące się dzieci

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – tego jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

Głównym celem żłobka i przedszkola „Mały Europejczyk” jest to, aby zapewnić dzieciom dużo ruchu i zabawy. Bez ruchu nie ma rozwoju, a zabawa to podstawowa aktywność dzieci w wieku przedszkolnym. Drugim naszym celem jest, aby dzieci lubiły same siebie, znały swoje mocne i słabe strony, uczyły się reguł bycia w społeczności przedszkolnej.

Chcemy aby nasze dzieci:

 • były świadome tego, co się z nimi dzieje,
 • były świadome własnych praw,
 • miały poczucie własnej wartości,
 • były zaradne w różnych sytuacjach,
 • potrafiły zauważać i rozumieć innych ludzi oraz różne sytuacje społeczne,
 • miały aktywne i twórcze podejścia do problemu, szukały różnych rozwiązań,
 • były otwarte na instrukcje lub pomoc,
 • były samodzielne w radzeniu sobie z problemami,
 • umiały pracować zespołowo i dzielić się zadaniami,
 • były odpowiedzialne za to, co robią i potrafiły ponosić konsekwencje swoich decyzji,
 • miały jasność co do zasad, potrafiły je ustalać i przestrzegać.