Przedszkole integracja sensoryczna – Bemowo

dzieci w przedszkolu

Integracja sensoryczna w naszym przedszkolu na Bemowie to nauka szczegółowej i precyzyjnej interpretacji odbieranych przez dziecko wrażeń i kojarzenie ich z poszczególnymi doświadczeniami. Dzięki integracji sensorycznej dziecko uczy się prawidłowego postrzegania rzeczywistości. Wpływa ona również korzystnie na rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy dziecka.

Metoda ta polega na aktywności ruchowej dziecka oraz zbieraniu i przetwarzaniu docierających do niego informacji sensorycznych. Maluch poznaje swoje otoczenie poprzez łączenie ze sobą zdobytych informacji kinestetycznych, dotykowych, wzrokowych, słuchowych oraz węchowych. Ruch pomaga dziecku lepiej odbierać docierające do niego bodźce. Procesy integracji sensorycznej mają korzystny wpływ na adaptację w nowym środowisku.