NASZE CELE

Cele przedszkola "Mały Europejczyk"

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – tego jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

Głównym celem przedszkola „Mały Europejczyk” jest to, żeby dzieci lubiły same siebie, znały swoje mocne i słabe strony, wtedy będą chciały się rozwijać. Drugim naszym celem jest, aby dzieci uczyły się reguł bycia w społeczeństwie, gdzie każdy siebie szanuje.

Chcemy aby nasze dzieci:

 • były świadome tego, co się z nimi dzieje
 • były świadome własnych praw
 • miały poczucie własnej wartości
 • były zaradne w różnych sytuacjach
 • potrafiły zauważać i rozumieć innych ludzi oraz różne sytuacje społeczne
 • miały aktywne i twórcze podejścia do problemu, szukały różnych rozwiązań
 • były otwarte na instrukcje lub pomoc
 • były samodzielne w radzeniu sobie z problemami
 • umiały pracować zespołowo i dzielić się zadaniami
 • były odpowiedzialne za to, co robią i potrafiły ponosić konsewkencje swoich decyzji
 • miały jasność co do zasad, potrafiły je ustalać i przestrzegać
 • O NAS

  Kilka słów o przedszkolu

 • OPINIE

  Co o nas mówią

 • GALERIA

  Zobacz naszą placówkę

 • PRZEDSZKOLE

  Program przedszkola

DANE KONTAKTOWE

MAŁY EUROPEJCZYK
ul. Okrętowa 57/59
01-309 Warszawa
-Bemowo
tel./fax (22) 666-10-84